සෙලාන් බැංකුව LMD 100 ලැයි­ස්තුවේ ඉහ­ළට | සිළුමිණ

සෙලාන් බැංකුව LMD 100 ලැයි­ස්තුවේ ඉහ­ළට

 සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව සෙලාන් බැංකුව, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ව්‍යාපාර ශ්‍රේණිගත කිරීම් ලැයිස්තුවක් වන LMD 100 ලැයිස්තුවේ නවතම අදියරේ 20 වන ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට සමත් වී තිබේ. පසුගිය වසරේදී සෙලාන් බැංකුවට මෙම දර්ශකයේ 23 වන ස්ථානය හිමිවී තිබූ අතර, 2019/2020 කාලසීමාවේදී ප්‍රදර්ශනය කළ යහපත් ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මේ ආකාරයට ස්ථාන 3 ක් ඉදිරියට පැමිණෙමින්, මෙවර එම ලැයිස්තුවේ 20 වන ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට සෙලාන් බැංකුවට හැකිවී ඇත. මෙය, මෙරට ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික ආයතන අතරින් එකක් ලෙස සෙලාන් බැංකුවට හිමිවී ඇති ස්ථානය නැවත වරක් තහවුරු කරන ජයග්‍රහණයකි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ලැයිස්තුගත සමාගම් සම්බන්ධයෙන් සිදුකරනු ලබන දැඩි විශ්ලේෂණයකින් අනතුරුව LMD 100 ලැයිස්තුව ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලැබේ. සමාගම් වල වාර්ෂික වාර්තා වල අඩංගු තොරතුරු මෙන්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ දෛනික වාර්තාද මේ සඳහා සැලකිල්ලට ගනු ලබයි.

Comments