නිහාල් පී. අබේසිංහ | සිළුමිණ

නිහාල් පී. අබේසිංහ

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන්ගේ උපදෙස් අනුව මෙරටට රසායනික පොහොර, වල්නාශක, කෘමිනාශක ගෙන ඒම නතර කිරීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවට වසරකට රුපියල් කෝටි 12,000 ක ඉතිරියක් සිදු වන බව බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ පර්යේෂණ අංශය විසින් සිදු කළ නවතම අධ්‍යයනයකදී හෙළි වී ඇත. මේ පිළිබඳව කරුණු දැක්වූ කෘෂිකර්ම විශේෂඥයින් පවසන්නේ දැනට මෙරටට රසායනික පොහොර ගෙන්වීමට වසරකට රුපියල් කෝටි 6,300 ක් වැය වන අතර ඛනිජ...
12 ජුනි, 2021
Subscribe to නිහාල් පී. අබේසිංහ