හර්ෂා සුගතදාස | සිළුමිණ

හර්ෂා සුගතදාස

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අයත් සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුවේ තෙල් මිශ්‍රිත ජලය පිරිසිදු කිරීමට භාවිත කරන බිම් මට්ටමේ පිහිටි පවිත්‍රාගාර පද්ධතියක් වැසි ජලයෙන් යටවීමත් සමඟ එහි අඩංගු දැවිතෙල් අවට පරිසරයට එකතු වූ පුවතක් පසුගිය සතියේ වාර්තා විය. ගංවතුරට එකතු වූ මෙම තෙල් මිශ්‍රිත ජලය පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් මාබිම උතුර - දකුණ - බටහිර, වලහේන, පට්ටිවිල, හෙයියන්තුඩුව යන ප්‍රදේශවල...
12 ජුනි, 2021
Subscribe to හර්ෂා සුගතදාස