ව්‍යාපාරික | Page 2 | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සමාගමක් වන ත්‍රී සිංහ සමූහ ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය සංවිධානය කළ වසරේ ව්‍යවසායකයා සම්මාන උළෙලේදී ජාතික මට්ටමේ, මහාපරිමාණ කාණ්ඩයේ, රන්සම්මානයෙන් සහ බස්නාහිර පළාතේ, මහාපරිමාණ කාණ්ඩයේ, රන්සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය.සම්මාන උළෙල ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්විණි. ත්‍රී සිංහ...
8 මැයි, 2021
Subscribe to ව්‍යාපාරික