සුබ මංගලම් | සිළුමිණ

සුබ මංගලම්

කොළඹට ආසන්න විශ්‍රාමලත් බොදු ගොවි වෘත්තික දෙමාපියන්,​ එම්.බී.බී.එස්. උපාධිය හිමි,​ රූමත්,​ සිහින් සිරුරැති සැළකිය යුතු දායාද හිමි විසි නව හැවිරිදි වෛද්‍ය නිලධාරිනී බාල දියණියට සුදුසු සහකරුවකු සොයයි. මත්පැන් දුම්වැටිවලින් තොර විය යුතුයි. B163056 බොදු ගොවි බාහිර අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ තනතුරු දරන දෙමාපියෝ 24 වියැති රූමත් හා ඉතා පැහැපත් ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් සහ පශ්චාත්...
15 මැයි, 2021
Subscribe to සුබ මංගලම්