දේශපාලනය | සිළුමිණ

දේශපාලනය

සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක කරමින් කොරෝනා තුන්වැනි රැල්ල මැඬ පැවැත්වීම සඳහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්යෙන් දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කරන ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාත්, මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් අදාළ අංශවලට පසුගිය සතියේදි උපදෙස් ලබාදුන්හ. කොරෝනා මර්දන එන්නත ලබාදීම එක් පැත්තකින් සිදු කෙරෙද්දි, කොරෝනා රෝගීන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර කටයුතු සිදුකරන ලෙසට ද...
15 මැයි, 2021
Subscribe to දේශපාලනය