විදෙස් | සිළුමිණ

විදෙස්

ලංකාවට ඇද වැටේ යැයි බියක් පැවතියා වැටුණු ස්ථානය තවමත් නිශ්චිත නැති බව ඇමරිකාව කියයි කසළ බවට පත්වන අභ්‍යවකාශ යානා වැටීමට සලස්වන ‘පොයින්ට් නීමෝ’ මේ රොකට්ටු කොටස දැනට පෘථිවිය දක්වා ඇදී ආ විශාලතම අභ්‍යවකාශ කසළ තොගය ලෙස වාර්තා වේ. එහෙත් අතීතය විමසීමේදී පෙනී යන්නේ වරින්වර මෙවැනි අභ්‍යවකාශ කසළ පාලනයෙන් තොර වෙමින් පෘථිවියට ඇදී ආ අවස්ථා සඳහා උදාහරණ පවතින බවයි. මේ සම්බන්ධව චීන රජය...
15 මැයි, 2021
Subscribe to විදෙස්